Zwroty, wymiany, reklamacje

ZWROTY I WYMIANY TOWARU

 1. Zwrot towaru: W okresie 14 dni roboczych od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w ten sposób towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt jest kompletny, nie zawiera śladów używania, nie jest uszkodzony ani zniszczony.
  Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz numer konta, na które ma być zwrócona zapłata. Zwrot należności za towaru nastąpi w terminie 14 dni od daty poinformowania przez klienta o odstąpieniu od umowy. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem. Wybór formy zwrotu należy uzgodnić telefonicznie lub drogą elektroniczną z pracownikiem sklepu.
 2. Wymiana towaru: Istnieje możliwość wymiany towaru na inny kolor lub inny rozmiar. Można go również wymienić na zupełnie inny produkt (z dopłatą lub częściowym zwrotem gotówki). Procedura wygląda podobnie jak w przypadku zwrotu towaru.

REKLAMACJE

 1. Postępowanie reklamacyjne w przypadku sprzedaży dokonywanej drogą elektroniczną odbywa się w sposób przewidziany dla sprzedaży tradycyjnej, nie dokonywanej za pośrednictwem strony www.
 2. W chwili odbioru towaru od kuriera Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej bądź otwierania przesyłki należy spisać protokół reklamacyjny z kurierem. Nie spisanie takiego protokołu skutkuje tym, że kończy się odpowiedzialność www.pallas.pl i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
  W celu ustalenia dalszego toku postępowania reklamacyjnego prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu.
 3. W przypadku reklamacji, towar prosimy odesłać na nasz adres, na swój koszt za pomocą Poczty Polskiej "Paczka 48" wraz z opisem zaistniałego uszkodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku zgłoszenia w terminie przekraczającym 14 dni reklamacja może zostać nie uwzględniona.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty wysyłki reklamacyjnej zostaną zwrócone w terminie późniejszym.

Zwroty, reklamacje należy kierować wyłącznie na adres:
PALLAS S.C., ul.Młynarska 3, 63-800 Gostyń.